El lideratge de proximitat

mbwa

El lideratge de proximitat és aquell que tendeix a servir a les persones que es veuen, es toquen i s’esmerça temps amb elles. La idea principal és la de combatre la desafecció que genera la distància i l’aïllament.

Sovint els líders solitaris i independents tendeixen a pensar que la seva feina és la més difícil i acaben presoners d’una bombolla on les persones de l’organització no tenen accés i cada cop se senten més incompreses i subestimades.

El lideratge de proximitat connecta amb la gent real que fa les feines reals de les nostres organitzacions. Per aquells líders que vulguin posar en pràctica el MBWA aquesta llista de suggeriments els pot ser d’utilitat:

 • Reservar temps d’agenda per voltar pels diferents espais i departaments i estar disponible per a discussions improvisades; una espècie de política de portes obertes.
 • Aprofitar les oportunitats per xerrar al voltant del cafè, l’esmorzar, els passadissos,…
 • Mostrar-se sense previ avís evitant interrupcions
 • Sortir de darrera la taula del despatx i començar a parlar amb els empleats aprenent de les seves idees i preocupacions al mateix temps que se’ls mostren mètodes per a solucionar problemes concrets. Es tracta d’afavorir la comunicació bidireccional.
 • Per als equips distants cal aprofitar la tecnologia per guanyar proximitat: videoconferències setmanals, gestions de mail i xarxes socials i visites presencials.
 • Si s’incorpora com a rutina, encara que sigui de trenta minuts, incrementarà ràpidament el seu benefici amb la repetició. És millor anar tot sol que acompanyat d’un seguici d’assistents, desinhibirà més les converses.
 • Cal no deixar-se a ningú i destinar més o menys la mateixa quantitat de temps a tothom. Cal preguntar i reconèixer les bones idees i el posterior èxit de les seves possibles aplicacions
 • Fer seguiment dels temes compromesos i donar resposta més tard. Això és un gran generador de confiança
 • No cal ser crítics en el moment, es tracta de construir i enfortir relacions. Si es detecten feines mal fetes o errors, cal prendre nota i estudiar com resoldre-ho més endavant, en un altre moment i lloc.

Avui en dia les tecnologies fan que sigui més fàcil estar en contacte amb l’organització, però el risc de viure en bombolles persisteix, res com el contacte directe. Els líders que opten per aquest tipus de gestió han d’estar disposats a escoltar el que diu la gent; han d’aprofitar l’oportunitat de comunicació per transmetre els valors de l’ organització cara a cara; i han d’estar preparats i ser capaços de donar resposta i ajuda a les persones sobre el terreny.

la cadena de valor de la innovació

cadenainnovacio

Recentment he llegit un article de Paul Hobcraft on fa un intent de repensar la cadena de valor de la innovació. Per fer-ho estableix tres grans etapes de la innovació i identifica les eines, mètodes i activitats que es donen en cada una d’elles. Aquestes etapes no son lineals ni seqüencials, actuen en forma d’espiral i de bucle i utilitzen diferents tècniques i components per a gestionar la innovació.

Etapa 1. Identificació d’oportunitats de negoci. La fase de cerca d’idees de negocis que semblin oferir oferir oportunitats d’actuació ja sigui pel seu disseny, necessitats que resol i/o visió que persegueix. Els principals components de gestió d’aquesta etapa són:

Etapa 2. Prova i exploració, l’etapa de l’aprenentatge. Es tracta de convertir les idees i oportunitats en prototips viables per contrastar les hipòtesis en contacte directe en el mercat. Les interaccions directes amb el mercat permeten anar afinant els productes, serveis i conceptes de negoci per millorar les ofertes i la seva viabilitat. En aquesta etapa destaquen:

Etapa 3. Captura, escalabilitat, execució i lliurament. La planificació del portafoli de productes i serveis, el posicionament, la definició del model de negoci, la proposta de valor,.. Es tracta d’escalar, executar i lliurar la proposta de valor i d’assegurar-nos de que és percebut. Els elements principals per a gestionar aquesta etapa són:

Les organitzacions necessiten d’un procés d’innovació integrat i connectat en totes les iniciatives i activitats per consolidar una capacitat sostenible de desenvolupar noves i millors solucions, productes i serveis per als seus clients i usuaris. La innovació cada cop es fa més i més complexa; l’impacte de la transformació digital fa moure a les empreses i organitzacions des dels productes cap als serveis i solucions, des de les cadenes de valor fins a les xarxes de valor,.. tot plegat demana un fort redisseny de la cadena de valor de la innovació.

Pensament estratègic i planificació estratègica

pensamentestrategic

Pensament estratègic i planificació estratègica no són el mateix, tot i que tenen relació entre ells i podríem dir que són dos conceptes complementaris.

El pensament estratègic és una potent eina de gestió que requereix d’un conjunt d’habilitats que la organització necessita aprendre: creativitat, treball en equip, resolució de problemes, pensament crític. El pensament estratègic tracta de visualitzar el conjunt de la organització des d’una perspectiva holística. Per fer-ho, treballa en els següents vectors:

bf

Per tal de desenvolupar les habilitats del pensament estratègic a la nostra organització ens cal:

 • Avaluar la situació existent i examinar-la críticament
 • Comprendre el que es fa i com es fa per posar-ho en qüestió lluitant contra les mentalitats imbuïdes d’inèrcia (sempre ho hem fet així)
 • Mirar la organització holísticament, veure la organització en el seu conjunt amb les seves debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats
 • Orientar-se al futur, esbrinar l’impacte de les noves idees en la organització per veure després la seva viabilitat
 • Interactuar amb els client si usuaris, obtenir dades de les seves opinions, valoracions, usos,…Aquesta és la base per començar a imaginar el futur
 • Reunir dades fiables per contrastar els escenaris estratègics que imaginem, ens al justificar i conformar les prediccions que anem realitzant
 • Alinear la organització amb la estratègia, enfortir la estructura organitzativa per garantir el lideratge necessari per a fer possible la visió
 • Flexibilitat davant els canvis que s’aniran produint i nous reptes que emergiran. El pensament estratègic preveu diferents escenaris possibles per poder adaptar-se ràpidament a nous camins per aconseguir els objectius plantejats.

La planificació estratègica es fonamenta en un procés de planificació contínua que s’ha d’anar revisant trimestralment per confirmar, revisar o desestimar el conjunt d’iniciatives i plans de la organització. Tots dos són necessaris i actuen de forma complementaria, la planificació estratègica necessita d’un fort pensament estratègic

Les organitzacions sempre han depès de les dades

dades

Les organitzacions sempre han depès de les dades per comunicar-se amb els clients, per gestionar les operacions del negoci, les finances, els pagaments,… per definir la estratègia. Les organitzacions que han aconseguit obtenir les millors dades possibles han gaudit d’un avantatge competitiu oferint millors productes i serveis, a millors preus i condicions allà on eren necessaris i amb alta satisfacció dels seus clients I usuaris. Ara hi han més dades que mai al servei de la estratègia de les organitzacions per trobar noves i millors maneres de guanyar en eficàcia, eficiència i qualitat per competir en millors condicions.

L’anàlisi de les dades ens pot ajudar a reduir costos interns, però no es creix només a base de reduir costos, cal créixer i generar més ingressos i millors marges. En aquest sentit, la millora de la qualitat (no moltes, sinó les que necessitem) de les dades és clau, l’enfocament estratègic de l’anàlisi de les dades per tal de aconseguir dades addicionals, noves i més rellevants per nosaltres i per als nostres clients sembla el camí a seguir. Aquest camí te diferents aproximacions:

 • Proveïdors de continguts. Iniciatives que capten dades noves o dades que no havien estat capturades abans per tal de construir un negoci al voltant de les mateixes. Un exemple recent és Uber connectant persones amb necessitats complementàries. L’Internet de les coses obrirà pas a un nou món de negocis al voltant de les noves dades.
 • Infomediadors. Negocis que no estan enfocats a obtenir noves dades, sinó a intervenir (i obtenir un marge de benefici) en l’intercanvi ajudant a les persones a obtenir la informació que necessiten. Google és el paradigma d’aquest model, els seus ingressos per publicitat superen els de tots els diaris i revistes junts.
 • Informacionalitzar les dades existents. Construir noves dades que els clients necessiten a partir de les dades dels productes i serveis existents. Per exemple, guies turístiques a partir de les dades de geolocalització, el tracking de mercaderies,…

Un altre enfocament estratègic per competir en millors condicions és el que representa la innovació basada en dades, descobrir les relacions ocultes en les dades, determinar nous patrons, passar de petits i nous descobriments a noves idees força. Les companyies d’assegurances treballen per entendre millor els riscos, el botiguers miren de gestionar millor els seus estocs, els departaments de recursos humans localitzen talent,…

Sigui com sigui, el vector d’anàlisi de dades és present en tots els racons de les organitzacions, impregna la seva cultura. Obtenir-les és clau per al millor càlcul possible de la estratègia a seguir. Només quan ja hem calculat tot allò que podem és quan té sentit donar pas a la intuïció i a la imaginació per idear noves alternatives. L’èxit estratègic pot dependre de seguir aquest ordre, almenys això és el que succeeix en les partides d’escacs,.. i en la vida.

Guia ràpida de comportament als social media (per estudiants i professorat)

netiquette

De la mateixa manera que existeixen unes normes internacionals  per a la presentació de treballs per escrit, cada xarxa social o plataforma de comunicació demana un comportament i actuació diferent per part nostra. Així per exemple, les coses que diem i compartim a Facebook són diferents de les que diem i compartim a Twitter, Pinterest, Instagram, Linkedin, Correu,… En general cal aplicar el sentit comú i actuar de manera correcte: no fer spam, no dir mentides, compartir les dades i informacions bones,… Aquí teniu una guia ràpida de comportament als social media que us pot ser d’utilitat:

A Facebook:

 • No escriure en majúscules (és com si cridéssim)
 • No publicar continua i constantment
 • No fer spam de publicitat d’ofertes d’afiliats
 • No publicar a Facebook el que tuitejem de forma automàtica
 • No etiquetar per tal d’obtenir llistes d’amics i fer enviaments publicitaris
 • Gestionar les polítiques de privacitat
 • Donar resposta als comentaris
 • Ser real i autèntic

Al correu electrònic:

 • No escriure en majúscules (és com si cridéssim)
 • Utilitzar formats clars i senzills
 • Repassar la ortografia i la gramàtica
 • Ser concís. Què, Per què, Com, Qui, Quan
 • Comprimir els fitxers adjunts en funció del seu volum
 • No respondre a tots de forma oberta deixant a la llums les adreces electròniques de tothom
 • Utilizar “amb còpia oculta” per a enviaments a grups on vulguem preservar la privacitat de les adreces
 • Incloure la informació de contacte al peu del correu
 • Ser prudent amb la informació privada
 • Escriure primer en el cos del correu i al final afegir els destinataris (evitarà enviaments involuntaris o amb errors)
 • Respondre dins un període acceptable per a l’emissor; a vegades és tant aviat com sigui possible, altres dins les vint i quatre hores següents.

Fòrums i taulers de missatges:

 • Llegir les polítiques de gestió i participació del fòrum
 • No escriure en majúscules (és com si cridéssim)
 • Repassar la ortografia i la gramàtica
 • Buscar dins les converses i respostes existents abans de formular cap de nova, no fos cas que ja tinguéssim la solució a un clic
 • La privacitat és important, ull amb els missatges privats i les aportacions obertes i públiques
 • Gestionar i editar el perfil i dades més rellevants
 • Participar i contribuir de forma activa
 • No fer spam
 • Publicar dins les adequades categories del taulell
 • Aclarir les postures i opcions abans de començar el debat i les argumentacions

Missatges instantanis (whatsapp, line, telegram,..)

 • No escriure en majúscules (és com si cridéssim)
 • Saludar al entrar i sortir
 • Donar resposta en un temps correcte
 • Donar suficient temps a l’altre per a que ens pugui respondre abans de fer més preguntes
 • Notificar l’estat de forma correcte: ocupat, actiu,…
 • Utilitzar tipografies i formats senzills i fàcils d’entendre i veure
 • No fer abús dels emoticons i dels missatges de veu
 • Preguntar a la persona si disposa de temps per xatejar
 • No enviar arxius no sol·licitats

Twitter

 • No escriure en majúscules (és com si cridéssim)
 • No fer spam d’ofertes d’afiliats
 • No fer abús d’eines automàtiques i regles d’autoresposta als seguidors. Deshumanitza el tracte, si vols estar en una xarxa, dedica el temps necessari, en cas contrari millor no ser-hi
 • Afegir valor en les contribucions: continguts, enllaços, fotos, vídeos,..
 • Testar els enllaços abans d’afegir-los
 • Deixar vint caràcters lliures per possibilitar els RT
 • Utilitzar el #FF (folllow friday) per incrementar la base de contactes
 • Editar i completar el perfil
 • Fer RT als altres
 • No fer menció d’altres usuaris en tuits que puguin ser objectables
 • Utilitzar els missatges directes per a comunicacions privades
 • Fer menció de les fonts – via @… – en els tuits
 • Llegir les guies del lloc i altres tutorials

El concepte de “netiquette” es el que engloba i defineix les normes de comportament a la xarxa; si voleu ampliar el vostre coneixement del tema trobareu tot el necessari en aquest enllaç.

pensament creatiu

idees

Sovint creiem que el pensament creatiu té a veure a tenir moltes idees, noves i flexibles. Però això és un reduccionisme, el pensament creatiu va més enllà del pensament divergent, el pensament creatiu és capaç de pensar des de dins i des de fora de la nostra àrea de confort per després dur a terme una síntesi realitzable i innovadora.

idees

En un primer moviment el pensament creatiu utilitza les habilitats i coneixements del pensament crític, és un enfocament vertical que s’alimenta de la pròpia experiència per adquirir, comprendre i aplicar coneixements. En aquest moment es poden generar moltes idees que després serem capaços de connectar.

El segon moviment del pensament creatiu és el més pròpiament divergent que senyalàvem a l’inici, el focus és més angular i extern, es tracta de generar el màxim de categories d’idees possibles, d’imaginar un nou univers ple de possibilitats activables. Estem dins el terreny de la fantasia i la imaginació, després ens caldrà avaluar i sintetitzar aquestes idees.

El tercer moviment del pensament creatiu és la síntesi. Cal sintetitzar, ordenar, connectar i refinar les idees. El procés d’innovació necessita dels tres moviments del pensament creatiu; estar alerta envers els prejudicis de la innovació; i enfortir les habilitats pròpies del pensament creatiu:

 • Escolta activa i capacitat d’impulsar el concepte proposat per l’altre.
 • Ser tant crític amb les pròpies idees com amb les dels altres i aplicar els mateixos filtres
 • Combinar idees diferents per crear una de nova i millor
 • Compartir idees i treballar en equip
 • Cerca i aprenentatge constant de nous coneixements i habilitats
 • Sentit de l’humor
 • Domini dels socialmedia per connectar amb l’equip
 • Dialèctica i dialògica
 • Compartir i ensenyar el que s’aprèn
 • …/…

brainsparker_infographic_1000x2000

Les empreses i organitzacions estan dissenyades per ser eficaces i predicibles, no per a ser flexibles i àgils, això els porta inexorablement cap a la obsolescència i la irrellevància. No hi pot haver coneixement sense moviment, i tot moviment implica canvi. Liderar vol dir tenir pensament creatiu i moure constantment la organització per garantir la sostenibilitat i el creixement necessaris, el pensament creatiu es fa imperatiu.

El canvi passa per al gestió de la discrepància (podem explicar la necessitat del canvi); la pertinença del canvi (tenim una estratègia per executar-lo); la eficàcia (el podem gestionar, som capaços). La creació de sentit s’orienta a comprendre el que està passant, aprendre i millorar. La construcció de sentit passa per la cerca dels impulsors i condicionaments socials, tecnològics, econòmics, polítics, ambientals, els valors i motivacions de les persones i organitzacions,… L’ús del pensament creatiu és clau per aconseguir-ho.

La construcció de sentit cerca patrons i anomalies que expliquin comportaments i expliquin millor la realitat, ens fa reunir dades, incrementa la nostra capacitat de detecció personal i en xarxa, aprofita les xarxes socials i aprèn dels ecosistemes de clients.

tipologies d’innovació

tipus_innovacio

La innovació i els seus mites són objecte de reflexió constant en les diferents entrades d’aquest blog, avui ens centrarem en veure quines són les diferents tipologies d’innovació que necessitem conèixer per tal de crear una cultura sostenible innovació a les empreses i organitzacions.

 • De dalt a baix. La supervivència de les empreses passa per ser capaços d’activar eines pel lideratge i la cultura d’innovació a les organitzacions. És necessari que els líders siguin accessibles i propers. La millor manera de garantir la legitimitat de la cultura i del lideratge passa per estar allà on és l’acció, veure, tocar, escoltar i compartir impressions i idees amb els equips. Els directors d’innovació necessiten generar un sentiment de comunitat i de propòsit compartit, per aconseguir-ho poden promoure reunions heterogènies i vetllar per l’equilibri entre la rotació i l’empoderament dels seus equips. Per a que la innovació funcioni millor cal que es mogui de baix a dalt, però cal garantir la participació dels de la part de dalt i el lideratge necessari.
 • De fora a dins. La innovació només té sentit si és valorada pels clients, l’esforç per la innovació no és solipsista. Per descobrir els “treballs” que els potencials clients o usuaris estan intentant dur a terme ens cal anar més enllà de l’anàlisi fred de bases de dades, es necessari observar, participar, rumiar; ens cal saber on hem de cercar, com fer-ho i aprendre a llegir els resultats. El primer lloc lògic es mirar la nostra base de clients actuals (saber què compra el nostre client ens pot sorprendre; per exemple, al sector educatiu, hi han molt operadors que es pensen que els clients compren formació, recerca o difusió, quan una bona part d’ells només estan comprant títols). El segon lloc el conformen tots aquells que podrien ser els nostres clients, però han optat per un competidor nostre per obtenir les solucions que necessiten. El tercer lloc és l’espai dels no clients, persones que resolen de forma no prou satisfactòria o massa complexa les seves necessitats i a les que nosaltres potser podríem atendre de manera millor i diferent. Ara els clients volen estar involucrats en el procés de disseny dels productes i serveis. En els models d’innovació oberta el client ha d’estar sempre en el centre; cal fugir del solipsisme i connectar i treballar amb agents externs; moure’s amb velocitat i cercar aliances doncs algunes de les millors idees vindran des de fora de la pròpia organització.
 • De dins a fora. És imprescindible trobar la manera d’activar el desig innat de trobar sentit i gaudi en allò que fem. Cal trobar la manera de ser competitius tenint en compte l’autonomia dels treballadors i les seves expectatives de flexibilitat, personalització dels encàrrecs, aprenentatge permanent, col·laboració i connexió.

El lideratge ha d’entendre el desig de significat de les persones del seu equip, la necessitat que tenim d’establir un compromís en quelcom més gran que nosaltres, de posar més pes en el “per a nosaltres” que en el “per a mi”. De la necessària autenticitat del relat, del compromís i intenció de canvi per trobar sentit al treball de l’equip i al propi, només així podrem – a partir del coneixement de les diferents tipologies d’innovació – crear una cultura sostenible d’innovació.