Posts Tagged ‘mobilitat’

Portabilitat, contextualització i mobilitat

ladislaugirona:portabilitat

S’ha començat a parlar de portabilitat (a la meva butxaca) com un pas més enllà de la mobilitat. Doncs bé, cal anar més lluny, es tractarà de crear experiències i interaccions personalitzades, contextualitzades. La mobilitat no es el resultat sinó el motor principal d’aquesta transició per poder anticipar-nos i oferir serveis personalitzats i adaptats a l’usuari en cada moment.

La idea es aconseguir eliminar la major quantitat de temps possible entre les nostres intencions i les nostres accions. Per exemple, no ens caldrà agafar el telèfon per fer una trucada, amb la internet de les coses tot plegat esdevindrà com una xarxa de sensors invisibles que seran capaços d’anticipar-se a les nostres intencions.

A la darrera edició del CES la internet de les coses i la portabilitat han estat les estrelles. La empresa innovega ha inventat un sistema de lents de contacte que donen supervisió, i que es poden combinar amb les Google Glasses

Al voltant del “quantified self” també apareixen noves iniciatives, com per exemple Sense Mother.

Google també vol entrar a les nostres cuines connectant el menjar amb la iniciativa Orange Chef:

També podem millorar el nostre joc de tenis amb la raqueta Babolat pure drive:

La nova portabilitat contextualitzada requereix de dispositius capaços d’obtenir informació i serveis del medi immediat adaptats a les nostres necessitats i sense haver de demanar-ho, els dispositius hauran  d’anticipar les nostres intencions sense la nostra intermediació conscient.

L’estudi realitzat per quatre investigadors (Perea, Zaslavsky, Christen, Georgakopoulos) al voltant de l’impacte del context i la internet de les coses, distingeix factors humans i factors d’entorn físic:

Els factors humans els divideixen en tres categories:

  • Informació sobre l’usuari, coneixements dels seus hàbits, estat emocional i condicions psicològiques
  • L’entorn social de l’usuari, ubicació dels altres, interacció social, dinàmica del grups
  • Les tasques de l’usuari, la seva activitat, feina que realitza, els seus objectius generals

Els factors d’entorn físic també s’estructuren en tres categories:

  • Localització, posició absoluta i relativa, localització respecte dels altres
  • Infraestructura, recursos tecnològics disponibles al voltant, comunicació i execució de tasques
  • Condicions físiques, sorolls, lluminositat, condicions meteorològiques i de qualitat de l’aire

La combinació de la tecnologia dels sensors (socials, d’ubicació, del medi…), l’anàlisi de dades i els algoritmes de predicció faran possible que els nous dispositius mòbils siguin capaços de dotar-nos de serveis, productes, informació, … i publicitat de forma altament contextualitzada i personalitzada.